Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ASG
CTCP Tập đoàn ASG
Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0437616688
0104960269
Dương Đức Tính - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Lê Hằng
Bình thường
Hoạt động
07/05/2021
630.449.640
63.044.964
63.044.964
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu