Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ART
Công ty Cổ phần phần Chứng khoán Artex
Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
02439368366
01/GPĐC-UBCK
10000 - Tài chính
Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng Giám đốc
Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
28/09/2018
969.225.090
96.922.509
96.922.509
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/10/2018 03/10/2018 06/10/2018 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 1 bản ghi
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
    Không tìm thấy dữ liệu