Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
ARM
CTCP Xuất nhập khẩu hàng không
Số 414, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội
(04) 38271939
0100107934
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Quốc Trưởng - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
26/10/2010
25.927.400
2.592.740
2.592.740
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/05/2018 22/05/2018 15/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
2 09/04/2018 10/04/2018 27/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 05/09/2017 06/09/2017 29/09/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 29/05/2017 30/05/2017 24/06/2017 Trả cổ tức bằng tiền
5 02/03/2017 03/03/2017 23/03/2017 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 09/12/2016 12/12/2016 30/12/2016 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 6 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>