Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
APS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
024 3573 0200
37/UBCK-GPHĐKD
10000 - Tài chính
Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Vũ Thị Minh Thịnh - Nhân viên
Cảnh báo
Hoạt động
19/04/2010
390.000.000
39.000.000
39.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 21/10/2020 22/10/2020 13/11/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 05/05/2020 06/05/2020 30/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/03/2019 01/04/2019 18/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 30 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>