Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
APP
CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ
Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
04 36785060
0101438047
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Hoàng Trung Dũng - Tổng giám đốc
Hoàng Trung Dũng - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
05/10/2010
46.321.170
4.632.117
4.632.117
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/04/2019 03/04/2019 20/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 22/08/2018 23/08/2018 Trả CP thưởng
3 28/06/2018 29/06/2018 16/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 28/03/2018 29/03/2018 23/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 07/07/2017 10/07/2017 25/07/2017 Trả cổ tức bằng tiền
6 03/07/2017 04/07/2017 Trả CP thưởng
    Tổng số 6 bản ghi