Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
API
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội
0435771983
0102005769
10000 - Tài chính
Hán Kông Khanh - Chủ tịch hội đồng quản trị
Phạm Duy Hưng - Quyền Tổng Giám đốc
Cảnh báo
Hoạt động
13/09/2010
364.000.000
35.400.000
36.400.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/11/2020 30/11/2020 14/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 17/06/2020 18/06/2020 30/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 16/05/2019 17/05/2019 06/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi