Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
API
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
Tầng 3, tòa nhà Machinco Building, số 444 đường Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội
0435771983
0102005769
10000 - Tài chính
Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch hội đồng quản trị
Phạm Duy Hưng - Quyền Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
13/09/2010
364.000.000
35.400.000
36.400.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/05/2019 17/05/2019 06/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 12/02/2018 13/02/2018 09/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi