Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ALV
CTCP Đầu tư Phát triển hạ tầng ALV
VPĐD: Số 05 Thân Cảnh Phúc- Q. Hải Châu- TP Đà Nẵng -
05113.789.766
3300529819
04000 - Xây dựng
Phạm Văn Hải - Tổng Giám đốc
Trương Thế Sơn - Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc
Cảnh báo-Kiểm soát
Tạm ngừng giao dịch
17/09/2010
56.579.360
5.657.936
3.157.936
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/04/2019 17/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 24/09/2018 25/09/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/09/2017 15/09/2017 04/10/2017 Trả cổ tức bằng tiền
4 24/07/2017 25/07/2017 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 4 bản ghi