Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ALT
CTCP Văn hóa Tân Bình
Lô II-3 nhóm CN 2, đường sô 11,đường số 08 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM
08.38162884
0301720047
03000 - Công nghiệp
Hoàng Minh Anh Tú - Tổng Giám đốc
Lại Thị Hồng Điệp - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
27/07/2009
61.725.230
5.736.709
6.172.523
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/03/2019 28/03/2019 24/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 11/09/2018 12/09/2018 01/10/2018 Trả cổ tức bằng tiền
3 27/03/2018 28/03/2018 18/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 03/08/2017 04/08/2017 21/08/2017 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi