Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
ABT
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
Ấp 9 Xã Tân Thạch Huyện Châu Thành Tỉnh Bến Tre
02753860265
1300376365
Phan Hữu Tài - Tổng Giám đốc
Bùi Kim Hiếu - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
01/04/2021
141.072.070
11.497.257
14.107.207
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
1 07/04/2021 08:55 Báo cáo thường niên 2020
2 05/04/2021 14:23 Báo cáo tài chính năm 2020
3 05/04/2021 14:21 Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ)
    Tổng số 3 bản ghi