Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
WSS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Tầng 9, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội
04 39367083
86/UBCK-GP
10000 - Tài chính
Nguyễn Đình Tú - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Viết Thắng - Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
15/12/2009
503.000.000
50.300.000
50.300.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2021 29/03/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 03/04/2020 06/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi