Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
WCS
CTCP Bến xe Miền Tây
395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
(08) 38776594
0301121128
05000 - Vận tải kho bãi
Đặng Nguyễn Nguyên Huân - Tổng Giám đốc
Nguyễn Văn Thành - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
17/09/2010
25.000.000
2.500.000
2.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/06/2021 09/06/2021 24/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 22/03/2021 23/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 16/09/2020 17/09/2020 01/10/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 16/07/2020 17/07/2020 31/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 05/06/2020 08/06/2020 25/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 31/03/2020 01/04/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 6 bản ghi
  Tổng số 30 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>