Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VXB
CTCP Vật liệu xây dựng Bến tre
207D Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, Bến Tre
(075) 3.822.315
1300108704
04000 - Xây dựng
Phạm Đức Thắng - Giám đốc
Lê Thị Nguyệt Phượng - Kế toán trưởng
Cảnh báo-Kiểm soát
Hoạt động
22/06/2011
40.490.060
4.049.006
4.049.006
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/04/2021 06/04/2021 29/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 07/12/2020 08/12/2020 22/12/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
3 03/06/2020 04/06/2020 20/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 08/11/2019 11/11/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
    Tổng số 4 bản ghi