Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VTV
Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM
Số 21B, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
0100106352
Trần Khắc Mạnh - Tổng Giám đốc
Phùng Thanh Hồng - Trường phòng kế toán tài chính thống kê
Bình thường
Hoạt động
18/12/2006
311.998.250
31.199.825
31.199.825
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/03/2021 10/03/2021 28/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 23/11/2020 24/11/2020 25/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 11/09/2020 14/09/2020 09/10/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 12/03/2020 13/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 19/11/2019 20/11/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 14/08/2019 15/08/2019 12/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 6 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>