Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VTS
CTCP Viglacera Từ Sơn
Đường Trần Phú, phường Đình Bảng, thị xã Từ sơn, tỉnh Bắc Ninh
02413.831642
2300101598
03000 - Công nghiệp
Trần Xuân Hùng - Giám đốc
Tạ Vũ Nam Giang - Thành viên Ban Kiểm soát; Người được Ủy quyền CBTT
Kiểm soát
Hoạt động
20/09/2006
20.002.050
2.000.000
2.000.205
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/01/2021 15/01/2021 20/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 21/02/2020 24/02/2020 17/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 15/03/2019 18/03/2019 06/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>