Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VTJ
CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba
số 7 Hoàng Hoa Thám, P.7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
02839560681
0305020995
03000 - Công nghiệp
Hoàng Đăng Tiến - CT HĐQT
Hoàng Đăng Tiến - TV HDQT
Bình thường
Hoạt động
26/04/2017
115.000.000
11.400.000
11.400.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/07/2019 24/07/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 16/04/2019 17/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 10/12/2018 11/12/2018 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 20/07/2018 23/07/2018 01/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 27/03/2018 28/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi