Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VSA
CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam
Lầu 5, Petroland Tower, số 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM
08.54161820
0300437898
05000 - Vận tải kho bãi
Đỗ Tiến Đức - Chủ tịch HĐQT
Trần Công Toàn - người phụ trách QTCT, phó trưởng ban Tổ chức tiền lương
Bình thường
Hoạt động
22/12/2015
140.964.860
14.096.486
14.096.486
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/10/2021 25/10/2021 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 02/07/2021 05/07/2021 15/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 26/03/2021 29/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 29/04/2020 04/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 13/12/2019 16/12/2019 25/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 04/11/2019 05/11/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 6 bản ghi