Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VNT
CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương
Số 2 Bích Câu, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội
0101352858
05000 - Vận tải kho bãi
Trần Công Thành - Tổng Giám đốc
Lý Việt An - Chuyên viên kinh doanh
Bình thường
Hoạt động
14/08/2009
119.490.050
11.893.605
11.949.005
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 13/05/2022 16/05/2022 26/05/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 24/03/2022 25/03/2022 25/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 22/03/2021 23/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 30/12/2020 31/12/2020 07/01/2021 Phát hành TP chuyển đổi
5 29/06/2020 30/06/2020 16/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
6 29/05/2020 01/06/2020 30/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi