Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VNT
CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương
Số 2 Bích Câu, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội
0101352858
05000 - Vận tải kho bãi
Trần Công Thành - Tổng Giám đốc
Nguyễn Mạnh Bắc - Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
14/08/2009
119.490.050
11.893.605
11.949.005
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/04/2019 17/04/2019 02/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 22/03/2019 25/03/2019 16/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 26/03/2018 27/03/2018 23/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 26/03/2018 27/03/2018 04/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi