Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VNR
Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
Tầng 7, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
84 4 39422354
28/GPĐC4/KDBH
10000 - Tài chính
Mai Xuân Dũng - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Giám đốc Ban Nhân sự - Tổng hợp
Bình thường
Hoạt động
13/03/2006
1.310.759.370
150.737.130
150.737.130
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/07/2021 15/07/2021 Trả CP thưởng
2 28/06/2021 29/06/2021 28/07/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 19/03/2021 22/03/2021 23/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 29/06/2020 30/06/2020 30/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 22/05/2020 25/05/2020 11/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 26/03/2020 27/03/2020 23/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi