Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VNF
CTCP Vinafreight
Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng WASECO, số 10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
(84-28) 38 44 64 0
0302511219
05000 - Vận tải kho bãi
Nguyễn Huy Diệu - Tổng Giám đốc
Lê Quang Huy - Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
01/12/2010
83.922.500
8.376.750
8.392.250
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/01/2021 21/01/2021 29/01/2021 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
2 16/11/2020 17/11/2020 03/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 14/05/2020 15/05/2020 08/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 24/03/2020 25/03/2020 17/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 18/11/2019 19/11/2019 05/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
6 07/08/2019 08/08/2019 13/08/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
7 13/06/2019 14/06/2019 15/07/2019 Trả cổ tức bằng tiền
8 19/03/2019 20/03/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 8 bản ghi