Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VMC
Công ty cổ phần VIMECO
Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hoà,quận Cầu Giấy,thành phố Hà nội
04.37848207
0101338571
04000 - Xây dựng
Đặng Văn Hiếu - Tổng giám đốc
Phạm Thắng - Trưởng ban thư ký tổng hợp
Bình thường
Hoạt động
11/12/2006
200.000.000
20.000.000
20.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 25/02/2021 26/02/2021 29/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 24/02/2021 25/02/2021 15/03/2021 Trả cổ tức bằng tiền
3 09/03/2020 10/03/2020 25/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 28/03/2019 29/03/2019 24/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi