Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VIX
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX
Tầng 22, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
04.4456 8888
70/UBCKNN-GP
10000 - Tài chính
Nguyễn Thị Tuyết - Tổng Giám đốc
Dư Văn Toàn - Trưởng ban kiểm toán nội bộ
Bình thường
Hoạt động
29/12/2009
1.277.189.750
127.718.975
127.718.975
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/09/2020 15/09/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 09/07/2020 10/07/2020 Trả cổ tức bằng CP
3 24/03/2020 25/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 23/08/2019 26/08/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 23/05/2019 24/05/2019 Trả cổ tức bằng CP
6 19/03/2019 20/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 6 bản ghi
  Tổng số 29 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>