Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VIE
CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO
Số 35, Ngõ 61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
04 38622727
0100686181
07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác
Ngô Quang Vinh - Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Hồng Hải - Chuyên viên phòng tổng hợp
Cảnh báo
Hoạt động
06/05/2011
15.612.440
2.061.244
1.561.244
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 05/08/2019 06/08/2019 28/08/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 16/04/2019 17/04/2019 04/05/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 01/02/2019 11/02/2019 26/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 03/05/2018 04/05/2018 26/05/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi