Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VE1
CTCP Xây dựng điện VNECO 1
Số 489 Nguyễn Lương Bằng, P Hòa Hiệp Nam, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
(0511) 3772 001
0400447064
04000 - Xây dựng
Đỗ Như Hiệp - Giám đốc
Nguyễn Thị Vân Anh - Thư ký HĐQT
Cảnh báo
Hoạt động
04/09/2008
60.000.000
5.931.280
6.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/04/2021 12/04/2021 28/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 19/03/2020 20/03/2020 30/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi