Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VCG
Tổng CTCP XNK và Xây dựng Việt Nam
Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, TP. Hà Nội
84-462849234
0100105616
04000 - Xây dựng
Nguyễn Xuân Đông - Tổng Giám đốc
Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Ban đối ngoại - Pháp chế
Bình thường
Hoạt động
05/09/2008
4.417.106.730
441.710.673
441.710.673
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/12/2019 31/12/2019 22/01/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 07/06/2019 10/06/2019 28/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 05/04/2019 08/04/2019 23/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 14/02/2019 15/02/2019 27/02/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 25/12/2018 26/12/2018 11/01/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
6 09/07/2018 10/07/2018 31/07/2018 Trả cổ tức bằng tiền
7 30/03/2018 02/04/2018 17/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi