Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VC3
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa
02437560333
0101311837
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Đặng Minh Huệ - Tổng Giám đốc
Đào Thị Thúy Ngà - Chuyên viên văn phòng Hội đồng quản trị
Bình thường
Hoạt động
13/12/2007
668.118.480
66.811.848
61.015.642
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/10/2021 04/10/2021 07/10/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2 29/07/2021 30/07/2021 Trả cổ tức bằng CP
3 04/06/2021 07/06/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 01/04/2021 02/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 14/09/2020 15/09/2020 18/09/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6 06/05/2020 07/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
7 27/04/2020 28/04/2020 02/05/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
8 08/11/2019 11/11/2019 Trả cổ tức bằng CP
9 08/11/2019 11/11/2019 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 9 bản ghi