Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VC3
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
Tầng 11, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa
02437560333
0101311837
11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản
Đặng Minh Huệ - Tổng Giám đốc
Đào Thị Thúy Ngà - Chuyên viên văn phòng Hội đồng quản trị
Bình thường
Hoạt động
13/12/2007
668.118.480
66.811.848
66.811.848
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/03/2022 15/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 01/10/2021 04/10/2021 07/10/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 29/07/2021 30/07/2021 Trả cổ tức bằng CP
4 04/06/2021 07/06/2021 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
5 01/04/2021 02/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 14/09/2020 15/09/2020 18/09/2020 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
    Tổng số 6 bản ghi