Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VC1
Công ty cổ phần xây dựng số 1
D9 Khuất Duy Tiến - P. Thanh xuân Bắc- quận Thanh Xuân - Hà nội
04.38542249
0100105479
Hoàng Văn Trình - Tổng giám đốc
Hoàng Văn Trình - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
14/05/2009
120.000.000
12.000.000
12.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/02/2021 22/02/2021 23/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 06/03/2020 09/03/2020 24/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 18/10/2019 21/10/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 23/07/2019 24/07/2019 23/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi