Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
VBC
CTCP Nhựa Bao bì Vinh
Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thuỷ, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
038. 385.5524
2703000092
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc
Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
17/03/2010
74.999.720
7.499.960
7.499.972
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 09/04/2019 10/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 17/05/2018 18/05/2018 25/05/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 23/03/2018 26/03/2018 10/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi