Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
VBC
CTCP Nhựa Bao bì Vinh
Số 18, Đường Phong Định Cảng, Phường Bến Thuỷ, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
038. 385.5524
2703000092
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc
Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
17/03/2010
74.999.720
7.499.960
7.499.972
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/06/2020 30/06/2020 15/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 26/05/2020 27/05/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 14/04/2020 15/04/2020 29/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 13/03/2020 16/03/2020 30/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 30/05/2019 31/05/2019 14/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 09/04/2019 10/04/2019 26/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 6 bản ghi
  Tổng số 28 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>