Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
V21
CTCP Vinaconex 21
Tầng 3, Tòa nhà Vinacnonex 21, Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
0463256588
0500236902
04000 - Xây dựng
Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT
Cảnh báo
Hoạt động
21/04/2010
119.997.890
11.999.789
11.999.789
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/03/2020 25/03/2020 24/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/03/2019 14/03/2019 25/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi