Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
V12
Công ty cổ phần xây dựng số 12
Số 57, Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
02422143724
0101446753
04000 - Xây dựng
Lê Phùng Hòa - Tổng Giám đốc
Vũ Nam Hà - Phó phòng kế toán
Bình thường
Hoạt động
05/01/2010
58.180.000
5.818.000
5.818.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 08/06/2020 09/06/2020 24/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 13/03/2020 16/03/2020 31/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 29/08/2019 30/08/2019 16/09/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 08/03/2019 11/03/2019 21/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi