Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
UNI
CTCP Viễn Liên
A3.4A12 Chung cư The GoldView, 346 Bến Văn Đồn, Phường 1, Quận 4
028 3620 0538
0301401291
04000 - Xây dựng
Phạm Đình Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Nhàn - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
08/06/2009
156.176.320
15.617.632
15.617.632
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/04/2021 02/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 05/08/2020 06/08/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi