Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
TV4
CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4
11 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Khánh Hòa
0583563999
4200385474
09000 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ;hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Lê Cao Quyền - Phó Tổng Giám đốc
Trần Lê Thanh Bình - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Bình thường
Hoạt động
22/07/2008
158.347.450
15.770.222
15.834.745
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/10/2021 07/10/2021 Trả cổ tức bằng CP
2 15/03/2021 16/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/11/2020 20/11/2020 03/12/2020 Trả cổ tức bằng tiền
4 06/03/2020 09/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 06/03/2020 09/03/2020 25/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 27 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>