Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TTH
CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
Khu đô thị Việt Hưng, P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội
043.877.0620
0100596523
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Phan Thanh Nam - Tổng giám đốc
Phạm Thị Huyền - Phó phòng Kế hoạc đầu tư
Bình thường
Hoạt động
26/10/2016
373.748.460
37.374.846
37.374.846
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 27/04/2022 28/04/2022 25/05/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 25/03/2021 26/03/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 2 bản ghi