Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TTH
CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
Khu đô thị Việt Hưng, P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội
043.877.0620
0100596523
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Phan Thanh Nam - Tổng giám đốc
Phạm Thị Huyền - Phó phòng Kế hoạc đầu tư
Bình thường
Hoạt động
26/10/2016
373.748.460
37.374.846
37.374.846
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2020 27/03/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/08/2019 30/08/2019 Trả cổ tức bằng CP
3 21/03/2019 22/03/2019 23/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 21/03/2019 22/03/2019 16/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
    Tổng số 4 bản ghi