Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TST
CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông
Số nhà 4A, 4B, 4C đường Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
04 37366984
0101334129
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Phan Sỹ Kiên - Tổng Giám đốc
Trần Thị Thanh Bình - Chuyên viên Phòng Kế toán
Cảnh báo
Hoạt động
13/12/2007
48.000.000
4.800.000
4.800.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 23/04/2021 26/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 15/10/2020 16/10/2020 02/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 07/10/2020 08/10/2020 Họp Đại hội cổ đông bất thường
4 07/04/2020 08/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi