Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TSM
CTCP Xi măng Tiên Sơn Hà Tây
xã Hồng Quang , huyện Ứng Hòa
0433775135 / 33775667
0303000348
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Thế Nhậm - Giám đốc
Hoàng Thị Hiền - Kế toán trưởng
Hủy bắt buộc
Hủy giao dịch
02/07/2010
29.361.400
2.936.140
2.936.140
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
    Không tìm thấy dữ liệu