Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TNG
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
434/1 Đường Bắc Cạn, Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên
02803856425
4600305723
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn Văn Đức - Truong phong kiem soat noi bo
Bình thường
Hoạt động
22/11/2007
652.114.760
65.211.476
65.211.476
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/07/2020 10/07/2020 Trả cổ tức bằng CP
2 20/02/2020 21/02/2020 06/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 20/02/2020 21/02/2020 19/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 13/06/2019 14/06/2019 Trả cổ tức bằng CP
5 25/02/2019 26/02/2019 21/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi