Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TNG
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
434/1 Đường Bắc Cạn, Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên
02803856425
4600305723
03000 - Công nghiệp
Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Nguyễn Văn Đức - Truong phong kiem soat noi bo
Bình thường
Hoạt động
22/11/2007
739.960.050
73.996.005
73.996.005
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 20/01/2021 21/01/2021 03/02/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 26/10/2020 27/10/2020 12/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 09/07/2020 10/07/2020 Trả cổ tức bằng CP
4 20/02/2020 21/02/2020 06/03/2020 Trả cổ tức bằng tiền
5 20/02/2020 21/02/2020 19/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
6 13/06/2019 14/06/2019 Trả cổ tức bằng CP
7 25/02/2019 26/02/2019 21/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 7 bản ghi