Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TMX
CTCP Vicem Thương mại xi măng
348 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
04 3 8642408
0100105694
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Bùi Văn Luyện - Giám đốc Công ty
Hoàng Thị Hải Yến - Phó phòng Tổ chức hành chính, Thư ký công ty
Bình thường
Hoạt động
02/11/2009
60.000.000
6.000.000
6.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 29/10/2020 30/10/2020 13/11/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 10/06/2020 11/06/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 19/03/2020 20/03/2020 17/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 30/07/2019 31/07/2019 09/08/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 21/03/2019 22/03/2019 10/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi