Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TMC
CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức
231 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM
0301444626
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Hoàng Đình Sơn - Giám đốc
Viên Thiên Khanh - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
08/06/2009
124.000.000
12.400.000
12.400.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 15/05/2020 18/05/2020 29/05/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 04/03/2020 05/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 06/12/2019 09/12/2019 16/12/2019 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
4 06/12/2019 09/12/2019 18/12/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 15/05/2019 16/05/2019 31/05/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 20/02/2019 21/02/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi