Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
TLC
CTCP Viễn thông Thăng Long
Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
0500447117
03000 - Công nghiệp
Âu Thiên Hương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Kế toán trưởng
Hủy bắt buộc
Tạm ngừng giao dịch
28/12/2006
111.000.000
11.080.000
9.980.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu