Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TKU
CTCP Công nghiệp Tungkuang
Số 3, Đường 2A Khu Công Nghiệp Biên Hòa II,Phường Long Bình Tây, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
(84-61) 836 688
3600254361
03000 - Công nghiệp
Liu Chen Hung - Tổng Giám đốc
Vũ Nguyễn Thị Hạnh - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
26/06/2006
300.355.730
32.287.965
4.997.562
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 26/03/2020 27/03/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 10/06/2019 11/06/2019 28/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 10/06/2019 11/06/2019 Trả cổ tức bằng CP
4 05/03/2019 06/03/2019 02/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 30/05/2018 31/05/2018 29/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
6 19/03/2018 20/03/2018 26/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi