Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
TKU
CTCP Công nghiệp Tungkuang
Số 3, Đường 2A Khu Công Nghiệp Biên Hòa II,Phường Long Bình Tây, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
(84-61) 836 688
3600254361
03000 - Công nghiệp
Liu Chen Hung - Tổng Giám đốc
Vũ Nguyễn Thị Hạnh - Kế toán trưởng
Bình thường
Hoạt động
26/06/2006
300.355.730
32.287.965
4.997.562
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/06/2020 25/06/2020 24/07/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 26/03/2020 27/03/2020 28/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 10/06/2019 11/06/2019 Trả cổ tức bằng CP
4 10/06/2019 11/06/2019 28/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
5 05/03/2019 06/03/2019 02/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 5 bản ghi
  Tổng số 28 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>