Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
TKC
CTCP Xây Dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ
63 Ung Văn Khiêm P.25 Q. Bình Thạnh Tp.HCM
0301725747
04000 - Xây dựng
Trần Văn Tuấn - Tổng Giám đốc
Trần Văn Tuấn - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
01/12/2009
113.822.320
10.732.232
11.382.232
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 06/06/2019 07/06/2019 19/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 28/05/2019 29/05/2019 22/06/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 23/05/2018 24/05/2018 09/06/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 29 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>