Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TJC
CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại
Phòng 427 - 430 Tòa nhà Thành Đạt 1, số 03 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
0225.3823351
0200387594
05000 - Vận tải kho bãi
Lê Tất Hưng - Giám đốc
Bùi Thị Hồng Hạnh - Người được ủy quyền công bố thông tin
Bình thường
Hoạt động
17/12/2007
86.000.000
8.600.000
8.600.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/03/2021 22/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 29/05/2020 01/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 24/03/2020 25/03/2020 17/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi