Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TIG
CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
Tầng 8, Tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam
04.62588555
0101164614
10000 - Tài chính
Nguyễn Phúc Long - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Phạm Thị Nguyệt - Thư ký HĐQt
Bình thường
Hoạt động
08/10/2010
826.502.770
82.650.277
82.650.277
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 14/10/2019 15/10/2019 25/10/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 29/03/2019 01/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 30/10/2018 31/10/2018 Trả cổ tức bằng CP
4 22/03/2018 23/03/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi