Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
THD
CTCP Thaiholdings
Số 210 Đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam
04.62814166
0105202998
06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống
Nguyễn Văn Dũng - Tổng Giám Đốc
Đỗ Mai Phương - Chuyên viên PR kiêm Thư ký Chủ tịch HĐQT
Bình thường
Hoạt động
19/06/2020
3.500.000.000
350.000.000
350.000.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 30/03/2022 31/03/2022 29/04/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 20/04/2021 22/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 17/03/2021 18/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 04/12/2020 07/12/2020 14/12/2020 Phát hành CP cho cổ đông hiện hữu
    Tổng số 4 bản ghi