Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TET
CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc
79 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
39360808
0100108127
05000 - Vận tải kho bãi
Nguyễn Thị Diệu Thùy - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phạm Hoàng Long - Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
28/04/2010
57.029.400
5.702.940
5.702.940
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 09/05/2022 10/05/2022 24/05/2022 Trả cổ tức bằng tiền
2 21/03/2022 22/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 15/10/2021 18/10/2021 26/10/2021 Trả cổ tức bằng tiền
4 19/05/2021 20/05/2021 01/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
5 25/03/2021 26/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi