Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TDN
CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin
Phường Cẩm Tây - Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
0333864251
5700101299
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Phạm Duy Thanh - Giám đốc
Nguyễn Quang Tùng - CHÁNH VĂN PHÒNG, THƯ KÝ CÔNG TY
Bình thường
Hoạt động
21/11/2008
294.390.970
29.439.097
29.439.097
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 22/05/2020 25/05/2020 10/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
2 18/03/2020 19/03/2020 21/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 16/05/2019 17/05/2019 05/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
4 14/03/2019 15/03/2019 16/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 4 bản ghi