Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
TDN
CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin
Phường Cẩm Tây - Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
0333864251
5700101299
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Phạm Duy Thanh - Giám đốc
Nguyễn Quang Tùng - CHÁNH VĂN PHÒNG, THƯ KÝ CÔNG TY
Bình thường
Hoạt động
21/11/2008
294.390.970
29.439.097
29.439.097
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 16/05/2019 17/05/2019 05/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
2 14/03/2019 15/03/2019 16/04/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 17/05/2018 18/05/2018 06/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
4 14/03/2018 15/03/2018 13/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 4 bản ghi
  Tổng số 30 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>