Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TCS
CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin
Phường Cẩm Sơn, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
(033) 862.210
5700101098
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Phạm Thành Đông - Giám đốc
Doãn Mạnh Hà - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hủy giao dịch
21/11/2008
268.467.730
26.846.773
26.846.773
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 04/06/2020 05/06/2020 26/06/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 22/05/2020 25/05/2020 10/06/2020 Trả cổ tức bằng tiền
3 19/03/2020 20/03/2020 17/04/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 19/11/2019 20/11/2019 16/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
5 09/04/2019 10/04/2019 24/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
6 14/02/2019 15/02/2019 14/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 6 bản ghi