Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TCS
CTCP Than Cao Sơn - Vinacomin
Phường Cẩm Sơn, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
(033) 862.210
5700101098
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Phạm Thành Đông - Giám đốc
Đoàn Mạnh Hà - Thư ký HĐQT
Bình thường
Hoạt động
21/11/2008
268.647.730
26.846.773
26.846.773
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 19/11/2019 20/11/2019 16/12/2019 Họp Đại hội cổ đông bất thường
2 09/04/2019 10/04/2019 24/04/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 14/02/2019 15/02/2019 14/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
4 24/05/2018 25/05/2018 25/06/2018 Trả cổ tức bằng tiền
5 28/02/2018 01/03/2018 05/04/2018 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 5 bản ghi