Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TC6
CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin
Phường Cẩm Phú, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
(84)033.862062
5700101002
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Nguyễn Văn Thuấn - Giám Đốc
Nguyễn Trung Thành - Phó Chánh văn phòng -Người phụ trách quản trị - Thư Ký Công ty
Bình thường
Hoạt động
26/06/2008
324.961.050
32.496.105
32.496.105
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 02/03/2020 03/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 27/05/2019 28/05/2019 14/06/2019 Trả cổ tức bằng tiền
3 07/03/2019 08/03/2019 Họp Đại hội cổ đông thường niên
    Tổng số 3 bản ghi