Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
TC6
CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin
Phường Cẩm Phú, Thị xã Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
(84)033.862062
5700101002
02000 - Khai khoáng và Dầu khí
Nguyễn Văn Thuấn - Giám Đốc
Nguyễn Trung Thành - Phó Chánh văn phòng -Người phụ trách quản trị - Thư Ký Công ty
Bình thường
Hoạt động
26/06/2008
324.961.050
32.496.105
32.496.105
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/06/2021 02/06/2021 29/06/2021 Trả cổ tức bằng tiền
2 04/03/2021 05/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
3 02/03/2020 03/03/2020 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 3 bản ghi
  Tổng số 28 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • >
 • >>