Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
TBX
CTCP Xi măng Thái Bình
Số 01 - Đ.Quách Đình Bảo - P.Tiền Phong - TP.Thái Bình
0363647505
1000283494
03000 - Công nghiệp
Phạm Văn Hệ - Tổng Giám đốc
Nguyễn Xuân Năm - Trưởng phòng TCHC-LĐTL
Bình thường
Hoạt động
18/11/2008
15.102.800
1.510.280
1.510.280
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 24/03/2022 25/03/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 24/03/2021 25/03/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
  Tổng số 2 bản ghi
  Tổng số 93 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>