Hồ sơ chứng khoán
  • MCK/Tên TCPH
  • Thông tin chung
  • Báo cáo định kỳ
  • Thông tin công bố
  • Số liệu giao dịch
TAR
CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
0292 3857336
1800241736
01000 - Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Phạm Thái Bình - Tổng Giám đốc
Phạm Lê Khánh Hân - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
Bình thường
Hoạt động
20/02/2019
711.999.330
71.199.933
46.199.933
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
1 01/06/2022 02/06/2022 27/06/2022 Họp Đại hội cổ đông thường niên
2 11/03/2022 14/03/2022 27/03/2022 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3 16/07/2021 19/07/2021 Trả cổ tức bằng CP
4 31/03/2021 01/04/2021 27/04/2021 Họp Đại hội cổ đông thường niên
5 31/08/2020 01/09/2020 Trả cổ tức bằng CP
    Tổng số 5 bản ghi