Hồ sơ chứng khoán
 • MCK/Tên TCPH
 • Thông tin chung
 • Báo cáo định kỳ
 • Thông tin công bố
 • Số liệu giao dịch
SVS
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt
Tầng 2 Tòa nhà HH3 Khu đô thị mới Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
+84 4 37878086
33/UBCK-GPHĐKD
10000 - Tài chính
Ngô Đức Vũ - Tổng Giám đốc
Bạch Đức Huyền - Kế toán trưởng
Hủy bắt buộc
Tạm ngừng giao dịch
07/07/2010
135.000.000
13.500.000
13.500.000
Lịch sự kiện
STT Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Hình thức thực hiện
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu
STT Ngày đăng tin Tiêu đề tin
  Không tìm thấy dữ liệu